top of page

קורות חיים [מקוצר]

פרטים אישיים

        אילן נגר

       10-07-1961

        ישראל

השכלה אקדמית

2006                     תואר שלישי Ph.D. במנהל ומדיניות החינוך, אוינברסיטת Eötvös Loránd, בודפשט.

 

2000                     תואר שני M.A. במנהל ומדיניות החינוך, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע.

  

1995                     תואר ראשון במנהל עסקים – שיווק ומערכות מידע, המכללה למנהל, ת"א.

1998                     תעודת הוראה במדעי המחשב, מכללת אחווה.

 

תעסוקה: 

מרצה במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

2012-2018 : מרצה לדרגות הגבוהות [אופק – 7-9, מורה יוזם ומורה חוקר] במכללת קיי במסגרת

                      היחידה להתפתחות מקצועית. ומשנת 2016 מנהל הקורסים המקוונים/מתוקשבים

                      ביחידה.

2012-2015: חבר המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות במכון מופ"ת.

2011-2012: מרצה במסגרת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה – 21.

2008-2012: מרצה בקורסים מקוונים מלאים למורים במסגרת היחידה להתפתחות מקצועית

                     במכללת חמדת הדרום במגוון תחומים.

1997-2009: מרצה במכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון.

2000-2002: מדריך משרד החינוך  בדרום להטמעת התקשוב.

1997-2002: מנחה למחשבים מטעם משרד החינוך.

1997-1998: עוזר הוראה באוניברסיטת בן גוריון בנגב (פילוסופיה של החינוך)

1997-1998: מרצה בנושא האינטרנט במרכז ההנחיה דע-רום, משרד החינוך מחוז דרום.

1996 – מרצה למחשבים במכללת אריאל בשומרון.

 

תפקידים:

2006-2015 : מנהל יחידת המחשבים במכללת חמדת הדרום.

 

 

הרצאות בכנסים אקדמיים (השתתפות פעילה)

 • Heidegger’s thinking and the dangers of the internet in developing knowledge societies, ISSEI  8th Conference, Aberystwyth University, UK,  July 2002.

 

 • Heidegger on The Essence of Technology and Implications for Knowledge Societies, ISSEI 9th Conference. Navara University, Spain , July 2004 .

 

 • תרומתן של סדנאות תקשוב לעבודתם של המורים
   

The contribution of teleprocessing workshop's for teacher's work.

דיון שולחן עגול , הכנס הבינלאומי החמישי "הכשרת מורים על פרשת דרכים" , המכללה האקדמית ע"ש קיי באר-שבע. יולי 2007.

 • צמצום פעילויות לימודיות בסביבה לימודית מתוקשבת בהכשרת פרחי הוראה ופגיעתה בצמצום הפער הדיגיטאלי. באין גדיים אין תיישים באין תיישים אין צאן (מסכת סנהדרין פרק י- דף נא,א(

 

The reduction of educational ICT activities: Impacts on training student teachers and on reducing digital gaps

מאמר , הכנס הבינלאומי המקוון השלישי   פותחים שערים בהכשרת מורים : חינוך והכשרת מורים בעידן הגלובליזציה, מכון מופת , ינואר 2011 .

 

 • הכנס השמיני לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס  19-20.2.2013  , הצגת פוסטר :

"מדורת השבט ושמירה על האש"  בשיתוף עם צוות המדור לסביבות הוראה מקוונות במכון מופ"ת.

 • SVIVA 1 – Multiculturalism, Computerization, and Environment (E)

דיון שולחן עגול, הכנס הבינלאומי השישי להכשרת מורים "חינוך משנה מציאות" , מכון מופ"ת. יולי 2013.

 

 • Kritz, M., Shonfeld, M., & Nagar, I. (2016). Online Courses Evolving in Teacher Education Programs. In Teixeira, A. M., Szűcs, A. & Mázár, I. (Ed.). Re-Imagining Learning Scenarios, EDEN 2016 Annual Conference, European Distance and E-Learning Network, 2016. pp. 473-480, Budapest, Hungary.

 

 

 

 • פדגוגיות פורצות דרך משולבות תקשוב, הצגה בכנס במכללת קיי, רחוק וגם יחד בלמידה והנחייה בקורס מקוון  - אפריל 2017.

 

 • מחשבות וכיוונים, כנס אוהלו הבינלאומי השני לחדשנות בחינוך הצגה בכנס, קהילת עשייה הלכה למעשה - מאי 2017.

 • קריץ, מ., שינפלד, מ., נגר, א. (2017). הכשרת פרחי הוראה ומורים בפועל לקידום דיאלוג בסובלנות ובכבוד הדדי באמצעות מודל .TEC  תל אביב:  ביטאון מכון מופ"ת, [60] 13-18.

 

 • נגר, א. (2017). קהילת מורים מקוונת – הלכה למעשה. תל אביב: ביטאון מכון מופ"ת, [60] 19-21.

 

 • קריץ, מ., שינפלד, מ., נגר, א. (2017). תרומת קורסים מקוונים מדגמים שונים להכשרת הסטודנטים להוראה: מיומנויות לשילוב טכנולוגיה בלמידה במכללה – מבט רוחב ומבט אורך. בתוך: יאיר, י., שמואלי, א. (עורכים) למידה והוראה מוגברות טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: הכנס הארצי השנתי החמישה עשר של מיט"ל, XX-XX. אוניברסיטת חיפה.

 

 • כנס מיט"ל השישה עשר – 2018 הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות. הצגה בכנס,  מודל אחר ל  MOOC בעולם וירטואלי.

 

דו"חות מחקר:

 • החדרת מיומנות המאה ה - 21 במערכת החינוך: עמדות מורים במגזר הערבי ובמגזר היהודי הדתי כלפי הנושא.

הגשת דו"ח מחקר למכון מופ"ת במסגרת הקורס הדו שנתי למחקר והערכה, אוגוסט 2012

 הצגת דו"ח המחקר בכנס: מאה שנים של מחקר וחדשנות בחינוך, הכשרת מורים וחינוך מוזיקלי - מכללת לוינסקי.  במסגרת המושב חדשנות במחקר של מתמחים בביה"ס להתפתחות מקצועית במכון מופ"ת ,  דן פנורמה דצמבר 2012.
 

 • למידה מקוונת בסביבה רב תרבותית: מודל להובלת שינוי עמדות כלפי האחר. הגשת דו"ח מחקר בינ-מכללתי לרשות המחקר במכון מופ"ת, דצמבר 2015.

bottom of page