top of page

אודות

נשוי + 3
תואר ראשון במנהל עסקים - שיווק ומערכות מידע.
תואר שני במנהל ומדיניות החינוך
תואר שלישי במנהל ומדיניות החינוך
תעודת הוראה במחשבים ורשיון הוראה קבוע
מרצה לתקשוב בהוראה במכללה להכשרת מורים
מרצה ביחידה להתפתחות מקצועית במגוון תחומים
מנחה לשילוב המחשב בהוראה מטעם משרד החינוך

bottom of page