top of page

ד"ר אילן נגר

במנהל ומדיניות החינוך P.hd
מנחה משרד החינוך לשילוב המחשבים בחינוך
מרצה לתקשוב במכללות להוראה והכשרת מורים

==
:תחומי עניין עיקריים
האינטרנט והשפעתו על החינוך
ההשלכות של התקשורת הבינאישית באינטרנט על בני הנוער בתחומי השפה הדבורה והכתובה

 

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
bottom of page